Nieuwbouw

 

De opdrachtgever is ons uitgangspunt.


Een woning is een stuk maatwerk bij uitstek, waarbij een ieder zoveel mogelijk wensen in de woning gerealiseerd probeert te krijgen. 
De financië le mogelijkheden van de opdrachtgever zijn hierbij vaak maatgevend.
Wij streven er samen met u naar om binnen uw budget zoveel mogelijk wensen te verwezenlijken.

Tevens kunnen wij het ontwerp en de complete bouwaanvraag voor u verzorgen. 

Copyright (c) Rhedaal.nl 2022. All rights reserved